Vykurovanie obrázok c2
Vykurovanie obrázok

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá sú zariadenia, ktoré využívajú nízkopotencionálne teplo z okolitého prostredia (vzduch, voda, zem) na energiu využiteľnú pre vykurovanie domácností, ohrev teplej úžitkovej vody,  ohrev vody v bazéne.

Tepelné čerpadlo energiu nevyrába iba ju prečerpáva na vyššiu tepelnú úroveň pri nízkej spotrebe elektrickej energie. Pri prevádzke neunikajú žiadne emisie do ovzdušia čím sa stáva ekologickým voči životnému prostrediu.

Tepelné čerpadlá podľa typu:

  • vzduch/ vzduch
  • vzduch/ voda
  • voda/ voda
  • zem/ voda

Voľba typu tepelného čerpadla je závislá od viacerých faktorov ako napr. klimatické a geologické podmienky, veľkosť rodinného domu, tepelný faktor a mnoho iného, preto môžete využiť služby našich kvalifikovaných odborníkov.

Elektrické podlahové kúrenie

Elektrické podlahové kúrenie sa dá ľahko regulovať, rýchlejšie vyhreje miestnosť, ale nemá dlhú zotrvačnosť. Vstupné investičné náklady oproti teplovodnému kúreniu sú nižšie, ale prevádzkové náklady sú naopak vyššie.

Na vyhrievanie pomocou elektrickej energie sa používajú odporové káble alebo rohože, ktoré sú napojené na elektrickú sieť. K premene elektrickej energie na tepelnú dochádza v odporovom vykurovacom jadre kábla, ktorý následne vykuruje aj vrstvy nad ním, ktoré zas odovzdávajú teplo vzduchu, stenám a stropu miestnosti.

Teplovodné podlahové kúrenie

Teplovodné podlahové kúrenie zaisťuje komfort, vysoké tepelné pohodlie, rovnomerne rozložené teplo a nezaberá miesto v obytnom priestore.

Vďaka teplovodnému podlahovému kúreniu pociťujete rozloženie tepla po celej ploche rovnomerne. Dané vykurovanie spôsobuje nižší pohyb vzduchu, čo znamená menšiu prašnosť. Výhodou daného vykurovania je možnosť pripojenia systému na energiu z obnoviteľných zdrojov, ako sú tepelné čerpadlá, solárne kolektory, kotle na drevo alebo teplovodné kozuby. Na celom systéme je jednoduchá obsluha, ktorá umožňuje užívateľovi jednoducho meniť výkon vykurovania podľa požiadaviek.

Teplovodné podlahové vykurovanie spotrebuje menej elektrickej energie ako elektrické podlahové kúrenie pri väčších plochách, elektrické podlahové kúrenie sa odporúča pri domoch s menšou vykurovacou plochou.

Technológia: prúdenie horúcej vody v rúrkach v podlahe, ktoré sú vyrobené z plastu alebo hliníku. Na rúrkach je  vyliata zalievacia hmota (betón/ anhydrit) a položená podlahová krytina.

Plynové kúrenie

Prevádzka je jednoduchá a čistá. Každoročne treba rátať s rastúcou cenou. Nevýhodou je potreba pravidelných servisných prehliadok a rovnako riziko poruchy (únik plynu, výbuch plynu). Pri rodinných domoch sa môže používať kondenzačný plynový kotol, ktorý môže byť napojený na ekologický solárny systém.

© Copyright 2023 ENERGYHOUSE