Pasívny dom je energeticky úsporný dom s minimálnymi prevádzkovými nákladmi, ktorý zabezpečí vysoký komfort v zime i v lete a naplnenie cieľov európskej smernice o energetickej hospodárnosti budov (EPBD-II). Za pasívny dom považujeme budovy s mernou potrebou tepla na vykurovanie pod 15 kWh/(m2K). Pasívny dom musí byť prakticky vzduchotesný, a to po celú dobu životnosti stavby, celková hodnota neprievzdušnosti nemôže byť väčšia ako N50 < 0,6 (1/h), to  znamená, že pri pretlaku alebo podtlaku 50 Pa sa nesmie za hodinu vymeniť netesnosťami v obálke domu viac ako 60 % vnútorného objemu vzduchu.

Projektovanie pasívneho domu musí byť dôkladné nakoľko kvalita realizácie pasívneho domu závisí vo veľkej miere od kvality projektu. Zadanie investora sa spracuje s ohľadom na funkčnosť domu a súčasne na zníženie potreby energie.

Zásady pri navrhovaní pasívneho domu:

  • výber pozemku a orientácia domu na svetové strany
  • výber vhodného projektu s ohľadom na požiadavky budúceho majiteľa
  • vypracovanie kvalitného a odborného návrhu stavby
  • kvalitné zateplenie domu
  • výber okien s parametrami pre energeticky pasívny dom
  • odstránenie tepelných mostov
  • zabezpečenie vzduchotesnosti obalu stavby
  • využívanie riadeného vetrania s rekuperáciou vzduchu
  • využívanie slnečnej energie
  • použité technológie výroby tepla – tepelné čerpadlo, solárny kolektor…

V pasívnom dome je žiaduce používanie vysoko úsporných elektrospotrebičov triedy “A”, tým sa zníži spotreba elektrickej energie až o 50 %.

Kozub v pasívnom dome

Na pasívny dom má klasický kozub privysokú výhrevnosť, jeho stavba znamená vytvorenie tepelných mostov, tým , že treba vytvoriť priestupy konštrukcií obvodovým plášťom domu. Otvorený oheň spotrebúva pri horení kyslík, takže sa zvyšuje potrebný objem vzduchu, ktorý musí systém núteného vetrania pretransportovať interiérom. Toto všetko sú dôvody, prečo sa kozub a pasívny dom nezlučujú. Napriek tomu už existujú spôsoby, ako klasický kozub zrealizovať aj v ňom. Okrem toho je tu aj niekoľko alternatív, ktoré vám môžu kozub nahradiť (kozubová vložka, kachľová pec). Existujú ale aj iné stavebné konštrukcie, na ktoré sme v bežnej výstavbe zvyknutí, ale v prípade pasívneho štandardu sa neodporúčajú.

© Copyright 2015 Fenix – Real Invest Group, s.r.o. Tvorba web stránok - tricode.sk